Nya 3:12-regler 2018?

Förslag som ger högre skatt för fåmansföretagare (enligt huvudregeln, aktiebolag där fyra eller färre delägare äger aktier som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget).

Föreslås gälla från 1/1 2018

Utredningens uppdrag (inget beslutat av riksdagen ännu)

 • Lämna förslag som ökar skatteintäkterna till statskassan
 • Föreslå ändringar i dagens 3:12-regler
 • Se till att inkomstomvandling begränsas
 • Föreslå nya regler för ägarskiften mellan närstående

Vad föreslår utredningen?

 • Reglerna om sparad utdelning ändras inte
 • Kapitalandelskravet (4%) slopas
 • Definitionen av dotterföretag slopas
 • Taket för lönebaserat utrymme slopas
 • Skattesatsen över ”tjänstetaket” vid utdelning sänks till 25%
 • Särskild regel som underlättar generationsskiften

Alla aktiva fåmansföretagare får försämringar!

 • Krav på klart högre löneuttag än idag
 • Klart lägre lönebaserat utrymme

Fåmansföretag som förlorar ”minst”

 • Familjeföretag med höga löneunderlag
 • Företag med många anställda = högt löneunderlag per delägare
 • Delägare med innehav som är lägre än 4%.

Förlorare

 • Företag med många delägare = låga löneunderlag per delägare
 • Ägare av enmansbolag (c:a 60 000 kr lägre kapitalbeskattad utdelning