Allt du behöver veta om periodiseringsfonder

Vad är en periodiseringsfond?

När ett företag går med vinst har de rätt att avsätta en periodiseringsfond för att minska det skattemässiga resultatet det året. En periodiseringsfond är ett sätt att avsätta pengar man kan använda vid senare tillfälle, man måste senast återföra pengarna till beskattning det sjätte året efter avsättning. När periodiseringsfonden återförs ska den tas upp som en intäkt i resultaträkningen och då kommer det redovisade resultatet öka.  

Hur stor avsättning får göras till periodiseringsfond? 

Ett företag får avsätta 25% av resultatet. Finns det periodiseringsfonder från tidigare år måste man ta upp en schablonintäkt baserad på fonderna vid årets ingång till beskattning.  

Fördelar med avsättning till periodiseringsfond 

  • Reserv för sämre tider – avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott 
  • Finansieringsmöjlighet – om bolaget har svårt att få lån eller krediter 
  • Kan balansera en nedtrappning av verksamheten – företagsägaren kan bibehålla sin lön trots lägre intäkter i bolaget, t ex inför en pensionering 
  • Skattekredit – kan behövas för bolagets verksamhet och lönar sig om alternativkostnaden är hög (se om schablonränta ovan) 
  • Bolagets kapitalförvaltning är framgångsrik och ger hög avkastning (se om schablonränta ovan) 

Om däremot inget av ovanstående gäller så finns det inga fördelar utan då bör man undvika nya avsättningar och dessutom lösa upp gamla periodiseringsfonder.