Att tänka på inför årsskiftet

Att tänka på till nya året

Att tänka på inför årsskiftet

Här kommer en checklista på saker som kan vara bra att se över inför stundande årsskifte.

Är du delägare i fåmansbolag?

Se då över ditt löneuttag under 2022 så att du har möjlighet att maximera lågbeskattad utdelning.

Är du sugen på att starta nytt bolag?

Då kan det vara smart att starta bolaget innan årsskiftet så att du har möjlighet till utdelning redan 2023.

Pensionspremier

Huvudregeln säger att du i företaget får dra av pensionspremier motsvarande 35 procent av din lön i pensionsinbetalningar (max 10 basbelopp). Se över detta innan årsskiftet, än finns möjlighet att betala in mer premier och ta ut mer lön.

Har du lånat pengar in till bolaget?

Glöm inte att betala ut ränta på inlånat kapital. Räntan ska vara marknadsmässig.

Se över bolagets egna kapital

Är bolaget i riskzonen för att det egna kapitalet ska bli förburkat finns det några saker man kan göra. För att nämna några

  • Om bolaget har skulder till ägarna går det att omvandla befintliga lån till aktieägartillskott
  • Alternativt att ägarna lånar in pengar som omvandlas till aktieägartillskott
  • Genomföra nyemission
  • Sänka aktiekapitalet
  • Upprätta en kontrollbalansräkning

Friskvårdsbidrag, har du nyttjat det?

Enligt Skatteverkets uppfattning utgör ett friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr inklusive moms per år och anställd mindre värde. Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett högre friskvårdsbidrag än 5 000 kr ska de anställda – enligt Skatteverket – beskattas för hela bidraget, d v s inte bara för det överskjutande beloppet. Håll därför koll på att man inte tagit ut för mycket.