Kan vi betala ut bonus som vi planerat till våra anställda?

 

Våren har varit turbulent på många sätt. I och med korttidsarbete uppstår många följdfrågor, t.ex. kan vi fortfarande betala ut bonus som vi planerat till våra anställda?

En svår fråga som tyvärr inte har ett tydligt svar men vi reder ut det.

För att ha fått rätt till stöd för korttidsarbete krävs det att arbetsgivare har tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter som orsakats av något som ej kunnat förutses. Arbetsgivare skall också gjort andra åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Bonus ses som ett belopp som betalas ut vid fåtal tillfällen till anställda som kan vara baserade på ett visst resultat eller prestation. Har den anställde avtalat i anställningsavtalet om ovillkorlig rätt till provision, måste arbetsgivaren betala detta enligt avtalsrättslig skyldighet, samtidigt som man har stöd för korttidsarbete.

Däremot om arbetsgivaren har ensidig rätt att besluta om utbetalningar som bonusar, bör arbetsgivaren se över och inte betala ut bonus för att minska arbetskraftskostnaderna.

Tillväxtverket ser över ensidiga bonusar under hela räkenskapsåret man har korttidsarbete (undantag för beslut och utbetalningar innan den 16 mars -20)