Covid-19 Arbetsgivaravgift AGI

Regeringen har lagt ett förslag om att tillfälligt minska arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna 1 Mars till 30 Juni till 10,21 %. Det avser alla företag oavsett antalet anställda med ett tak på 25 000 kr per anställd och upp till 30 anställda, maxbelopp på 159 000 kr per månad.

Stödet går inte att kombinera med FoU- eller regionalt stöd. Det är arbetsgivaren som anger vilka anställda som ska omfattas. Nedsättningen sker via AGI-rapporteringen (fält 062 på individuppgiften), det går även att göra manuellt vid inläsning till Skatteverket.
För att undvika onödiga omprövningar bör den arbetsgivare som vill ha nedsättning vänta med att lämna arbetsgivardeklaration till den 6/4 (sista inlämningsdag är 14/4) att reglerna har trätt i kraft.

Ersättning till styrelseledamöter och andra uppdragstagare omfattas ej.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär förslaget att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.