Covid-19 Korttidsarbete/Korttidspermittering

Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får mer än 90% av lönen.

Staten kommer stå för den största delen av lönekostnaden.

Det är 3 olika nivåer på arbetstidsförkortning:

Nivå Arbetstids-
minskning
Löne-
minskning
Arbetsgivare Stat Arbetsgivarens
minskade
arbetskostnader
1 20% 4% 1% 15% -19%
2 40% 6% 4% 30% -36%
3 60% 7,5% 7,5% 45% -53%

Arbetstagaren får:
20 % = 96 % av lönen

40 % = 94 % av lönen

60 % = 92,5 % av lönen

Man kan ansöka från den 7 april, men tillämpas redan från den 16 Mars, stödet kommer att gälla under 2020.

Det är genom facket för det kollektiva avtal man är knutet till som avgör vilken arbetstidsförkortning som man kommer tillämpa. Om företaget inte har kollektivavtal ska det finnas skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna, med stöd för korttidspermittering.

Arbetsgivaren ansöker via-  Tillväxtverket

Permittering avsedd 5 personer eller fler ska anmälan ske via – Arbetsförmedlingen

Läs mer här Frågor & svar

Krav för att få detta stöd är att man inte har andra ekonomiska problem i företaget och att man har vidtagit andra åtgärder innan. Personalen som permitteras måste ha jobbat i mer än 3 månader. Man ska också kunna påvisa att det nedgången i försäljning etc. beror på Corona. Vid kontroll i efterhand om ansökan har gjorts på felaktiga grunder blir man återbetalningsskyldig.

Just nu finns det ett lönetak på 44 000 men inga tydliga riktlinjer hur detta ska tillämpas.

Uppdaterad senast 2020-03-31