Covid 19 – Sjuklön & läkarintyg

Sjuklön dag 2-14
Under April och Maj tar staten tillfälligt hela kostnaden för alla arbetsgivares sjuklöner enligt förslaget.
Arbetsgivaren kommer fortsätta att betala ut sjuklön till den anställda och sedan rapportera in sjuklönekostnader som vanligt till skatteverket via Arbetsgivardeklaration på individnivå AGI, i ruta 499.

Ingen ansökan behövs utan arbetsgivaren får utifrån dessa uppgifter den ersättning som Försäkringskassan beräknar via Skatteverkets skattekonto. Högkostnadsskyddet betalas bara ut en gång om året, även om det går att begära förskott.

Även egenföretagare ersätts genom att få en schabloniserad sjukpenning för dag 1 – 14.

Läkarintyg
Från och med den 13 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig under sjuklöneperioden. Detta gäller alla sjukdomar inte bara Corona-relaterade.

Uppdaterad senast 2020-03-31