Covid-19 Karensavdrag

Karensavdraget kommer att slopas under perioden 11 mars – 31 maj.

Men arbetsgivaren kommer fortsätta att göra karensavdrag på den anställdes lön när den har varit sjuk, den anställde får sedan ansöka hos försäkringskassan om ersättning. Ersättningen blir retroaktivt, ersättning ges på sjukpenningnivå, den anställde kan få maximalt 804 kronor per dag.

Det kommer att lanseras en e-tjänst på https://www.forsakringskassan.se/ där man som arbetstagare kan ansöka om ersättning.

Uppdaterad senast: 2020-03-31