Utdelning för företag enligt 3:12 reglerna

Det börjar närma sig årsskifte för många av er och det finns många saker att tänka på. Exempelvis är det hög tid att se över om ni har tagit ut ”rätt” lön. Det gäller att göra en avstämning så ni inte har tagit ut för låg lön under året då det påverkar era chanser till lågbeskattad utdelning.

Utdelning 3:12 reglerna

Så funkar det

I ett fåmansföretag är det viktigt att ta ut rätt lön då det har en skattemässig påverkan. Varje år har ni som delägare i fåmansföretag chans att ta ut en lågbeskattad utdelning och hur mycket ni kan ta i utdelning bestäms genom 3:12-reglerna dvs förenklingsregeln eller huvudregeln och då är beskattningen 20%. Det är betydligt lägre än om ni skulle beskattas i tjänst vilket är ca 32-57%.

Många anser att det mest självklara är att satsa på att få så låg beskattning som möjligt men det är viktigt att ha i åtanke att det finns många fördelar med att ta ut kontanta löneuttag. Genom att ta ut lön i sitt företag finns det många förmåner ni kan ta del av, nedan finns de förmåner för inkomster under 2021:

  • Sjukpenningsgrundande inkomst: 380 800 kr
  • Pensionsgrundande inkomst: 550 374 kr
  • Föräldrapenning: 476 000 kr

För att få maximal sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst skulle ni tagit ut en lön på ca 550 000 kr vilket också skulle innebära högsta möjliga avsättning till pension. Ni skulle även vid sjukdom eller föräldraledighet haft rätt till ersättning från Försäkringskassan på högsta avsättningsnivå. Dessa hade gått förlorat om ni bara valt att satsa på lågbeskattad utdelning.

Utdelning 3:12 reglerna

Förenklingsregeln

Med hjälp av förenklingsregeln räknas gränsbeloppet upp till ett schablonbelopp vilket är 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Gränsbeloppet som också kallas utdelningsutrymmet förses till delägare som äger aktier vid årets ingång. Schablonbeloppet är 2021: 183 700 kr, 2022: 187 550 kr.

Då det bara är ett schablonbelopp per bolag delas det mellan bolagets ägare utifrån ägarandel i bolaget. Skulle ni vara två delägare som är 50% var av företaget får ni alltså ett halvt schablonbelopp var. Äger ni kvalificerade andelar i flera bolag får denna regel bara användas i ett av bolagen.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 087924500 eller hanna@keeperab.se.

Utdelning 3:12 reglerna

Huvudregeln

Huvudregeln eller den så kallade lönebaserade utdelningen utgår från bolagets löneunderlag året innan. Ni måste äga minst 4% av andelarna i företaget för att få använda er utav denna regel. Kvalificerar ni er att använda huvudregeln får ni använda 50% av bolagets löneunderlag som gränsbelopp. Det kan ge stor effekt på gränsbeloppet om det är många anställda i företaget. (Det är viktigt att ni inte får räkna med statliga stöd till anställda i lönen). Det lönebaserade utrymmet 2021 är 409 200 kr (6 IBB) + 5% av bolagets totala kontanta löner eller 652 720 kr (9,6 IBB) vilket innebär att ni som ägare eller närstående till ägare ska ha tagit ut beloppet ovan för använda detta.

Väljer ni att inte ta utdelning sparas ert utdelningsutrymme till nästa år.

Vill ni ha hjälp att ta reda på vad som skulle vara bäst för just ert företag hör av er så hjälper vi er!

Hej Hanna heter jag och är VD på Keeper. Hör av dig på 087924500 eller hanna@keeperab.se om du har några frågor. Vi hörs!