Covid -19 Vilande företag

Det finns även en möjlighet att lägga företaget vilande, att ha ett tillfälligt uppehåll i verksamheten. I dessa fall kan en företagare anses vara arbetslös om det inte vidtas några åtgärder i verksamheten, och därför ha rätt till a-kassa.

Om företagaren efter en tid med a-kassa återupptar verksamheten behöver det enligt dagens regler gå minst fem år, innan ett nytt uppehåll kan göras.
Men företag som läggs vilande vid arbetslöshet under 2020 undantas från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år.