Covid-19 Snabbguide

Karensavdrag 

Slopas under perioden 11 mars t.o.m. 31 maj. Hur det ska gå till? Läs mer här.

Staten tar kostnaden för Sjuklön

Läs mer här om sjuklön och sjukintyg.

Korttidsarbete/korttidspermittering

Staten kommer stå för den största delen av lönekostnaden läs mer.

Anstånd skatter och avgifter

Om företaget får betalningssvårigheter finns det en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per månad eller kvartal.

Läs mer här.

Arbetsgivaravgift AGI

Regeringen har lagt ett förslag om att tillfälligt minska arbetsgivaravgifter för redovisningsperioderna 1 Mars till 30 Juni till 10,21 %. Det avser alla företag oavsett antalet anställda med ett tak på 25 000 kr per anställd och upp till 30 anställda, maxbelopp på 159 000 kr per månad.
Stödet går inte att kombinera med FoU- eller regionalt stöd.

Läs mer här

Det finns möjlighet att lägga företag vilande

Det går att ha ett tillfälligt uppehåll i verksamheten.

Läs mer här

Senast uppdaterad 2020-03-31