Hur kan redovisningen i mitt företag hjälpa mig att uppfylla mina mål & drömmar?

 

Bokföring och redovisning ses ofta som något nödvändigt ont med tråkig administration, stress och förfallodatum.

Vi på Keeper vill vända på detta och istället se möjligheter, för vi vet att man med hjälp av redovisning kan få hjälp att få ökad kontroll på sin lönsamhet.
Vi ser som vår uppgift att hjälpa dig som företagare att uppnå dina mål och drömmar.

Att sätta mål: Sätt ett övergripande mål och sen 3 specifika delmål. Att t.ex. öka omsättningen kan vara ett övergripande mål, men det är först när de specificerar hur du ska nå det som det kan bli verklighet. Det finns studier som visar att vi inte kan fokusera på för många saker i taget. 2-3 mål är lagom att sätta för att kunna behålla fokus. Om du inte kommer någon vart på grund av att du har för många mål riskerar du att tappa motivationen.

-Hanna Montoya,  VD, AUKTORISERAD REDOVISNINGSKONSULT