Kan jag göra avdrag för resa på en el-scooter om jag är sen till ett möte?

Ur skattesynpunkt är det en avgörande skillnad mellan resor som kan klassificeras som tjänsteresor och privata resor.

Resor mellan bostaden och tjänstestället ses som en privat resa, men det finns typer av tjänsteresor som man kan göra avdrag för med syftet att:

  • – Sälja eller marknadsföra
  • – Göra inköp
  • – Representera företaget
  • – Gå på extern utbildning
  • – Göra studiebesök eller marknadsundersökningar
  • – Träffa potentiella kunder eller leverantörer
  • – Bli inspirerad