Krispaket för svenska företag och jobb – Covid 19

Keeper håller sig konstant uppdaterade med nödvändig information i realtid så vi kan stötta företagare att klara av sin likviditet framöver. Vi har kontinuerlig kontakt med kunder som behöver extra stöd i detta skede men även framöver om de är i de hårt drabbade branscherna.

Igår gick regeringen ut med ytterligare åtgärder för företagare och det svenska näringslivet till följd av Covid-19. Regeringen satsar 300 miljarder kronor på att bland annat minska arbetsgivaravgifter, slopa karensavdraget och genom att tillfälligt låta staten ta över sjuklöneansvaret. Utöver detta så har Riksbanken ställt 500 miljarder kronor till bankernas förfogande.

  • Karensavdraget slopas mellan den 11/3 och 31/5 vilket innebär att staten betalar ut sjukpenning från första dagen i sjukfallet för att minska smittspridning.
  • Sjuklön, staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret i två månader.
  • Likviditetsförstärkning ges via skattekontot för moms, arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt från den 1 januari 2020.
  • Korttidspermittering införs från och med den 16 mars 2020

För mer information läs mer om krispaketet här.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/

Har du som företag frågor eller funderingar? Hör av dig till oss, vi finns här digitalt.

info@keeperab.se