Sjuk på semestern?

Vad gäller?

Syftet med semestern är att den anställde ska få en chans att vila upp sig. Skulle man bli sjuk under sin semester har man enligt semesterlagen rätt att avbryta den, eftersom sjukdom hindrar den anställde från att återhämta sig och att utnyttja sin lediga tid till fullo.

Vid sjukdom under semestern ska man kontakta arbetsgivaren omgående för att meddela detta så att semestern kan avbrytas och sparas till ett senare tillfälle. Detta gäller även om den anställdes barn skulle bli sjuka.

Semesterdagar ska inte användas på sjukdom eller vård av barn.

På arbetsgivarens begäran kan man bli tvungen att styrka skälen till varför semestern avbrutits.