Covid – 19 Anstånd skatter och avgifter

Om företaget får betalningssvårigheter finns det en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas per månad eller kvartal. Detta börjar gälla från den 30 Mars men kan tillämpas retroaktivt från den 1 Januari.

Företags anstånd omfattar max tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.
Man kan även ansöka om återbetalning av skatter som redan är inbetalade sedan 1 Januari 2020.
Anstånd kommer endast beviljas företag som inte missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

På detta ”lån” kommer det i dagsläget att löpa 6% ränta.

Ansök om anstånd HÄR.