Nya regler för representation 2017 – inte avdragsgill kostnad längre?

Nu har de nya representationsreglerna trätt i kraft. I korthet innebär de nya inkomstskattereglerna att avdraget för utgifter för representation som avser lunch, middag, supé eller annan liknande förtäring, dvs ”90-kronan” tas bort (för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2017 eller senare).

Utgifter för enklare förtäring av mindre värde, till exempel kaffe, bulle eller enklare smörgås ska få dras av fortfarande. Skatteverket har ännu inte uttalat någon beloppsgräns för avdraget men viräknar på ett maximalt avdrag på 60 kronor per person i likhet med tidigare uttalanden om enklare förtäring.

Moms – får bolaget fortfarande dra av, med ett nytt värde

För momsens del innebär de nya reglerna att avdrag för moms får beräknas på högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Det gäller i samtliga situationer där avdrag för moms medges för måltider och liknande förtäring i samband med representation.

Samma avdragsram ska alltså gälla vid såväl extern som vid intern representation.

Underlag för moms max 300 kronor oavsett slag av förtäring

Om utgiften för förtäring överstiger 300 kronor exklusive moms per person och förtäringstillfälle ska avdraget begränsas till den ingående moms som beräknas på beloppet 300 kronor exklusive moms.

Det innebär samtidigt att om en utgift för förtäring är högst 300 kronor exklusive moms per person så kan hela den ingående momsen dras av.

Över 300 kronor – schablonen 46 kronor eller faktisk fördelning mellan mat och alkohol

Om en restaurang- eller cateringtjänst avser både mat och spritdrycker, vin eller starköl är momssatsen för mat 12 procent och för alkoholen 25 procent. Om utgiften överstiger 300 kronor exklusive moms ska avdraget för moms beräknas utifrån den faktiska proportionen mellan mat respektive alkohol vid varje representationstillfälle.

Skatteverket anser att man i stället kan beräkna avdraget enligt en schablon. Avdrag kan då medges med skäliga 46 kronor per person och tillfälle. Det gäller under förutsättning att kostnaderna överstiger 300 kronor exklusive moms och att den debiterade momsen är minst 46 kronor per person och tillfälle.

Kontakta oss om du är osäker eller vill veta mer.