Vi namnändrar!

Nu har vi namnändrat vår redovisningsbyrå och from idag heter vi Keeper AB. Keeper kommer bla från Book keeper, dvs ”redovisare” men även att ”Keeper” är någon man vill behålla och det är det som är vår ambition gentemot våra kunder. Vi har däremot inte slagit på stor trumman ännu…