Skattenyheter 2024

Person som skriver på dator på ett kontor

Höjd beskattning av investeringssparkonton (ISK)

Beskattningen av sparande på ISK ökar till 1,09% under 2024. En markant ökning sedan 2022, påverkad av stigande statslåneräntor. 

Höjd genomsnittlig kommunalskatt

Den genomsnittliga kommunalskatten stiger till 32,37% under 2024. Observera att variationer kan förekomma beroende på kommun. 

Justering av skatt på bensin och diesel

Trots den automatiska ökningen indexeras skatten på bensin och diesel. För 2024 sjunker skatten på bensin med 75 öre per liter, medan skatten på diesel ökar med 15 öre per liter. 

Sänkt skatt på arbete och pension

Ett nytt jobbskatteavdrag sänker skatten på arbete och pension. Med en medelinkomst minskar skatten med cirka 5 000 kronor jämfört med 2023, varav hälften beror på det nya jobbskatteavdraget. 

Fryst brytpunkt för statlig inkomstskatt

Skiktgränsen för statlig inkomstskatt fryses på 2023-nivån, vilket innebär att över 300 000 ytterligare individer kommer betala statlig inkomstskatt under 2024. 

Höjd energiskatt

Energiskatten ökade med 4,5 öre per kWh inklusive moms den första januari. Det resulterar i cirka 900 kronor per år i ökad skatt för en normal villa. 

Indexering av jobbskatteavdrag för äldre

Jobbskatteavdraget för äldre indexeras för att motverka effekterna av inflation. Åldersgränsen höjs samtidigt från 65 år till 66 år. 

Justerad skatt på nikotin och tobak i november 2024

Skatten på nikotin och tobak ökar vid årsskiftet, men regeringen planerar att separera skatten på cigaretter och snus från och med november 2024. 

Slopad skatt på plastkassar i november 2024

Skatten på plastbärkassar avskaffas från och med november 2024. 

Höjd spelskatt vid halvårsskiftet

Spelskatten höjs från 18% till 22% vid halvårsskiftet. 

Tillfälligt höjt rot-avdrag från 1 juli 2024

Rot- och rut-avdragen separeras och höjs tillfälligt till 75 000 kronor från och med 1 juli 2024. 

Återbetalning för folk födda 1957

De som är födda 1957 kommer kompenseras för överbetald skatt under 2023. Återbetalningarna beräknas ske från sommaren 2024 och uppgår i genomsnitt till över 28 000 kronor per individ. 

Höjd skatt på alkohol sedan den första januari

Skatten på alkohol höjdes från och med den första januari. 

Publiceringsdatum: 20240227
Inläggsförfattare: Tea Uppfeldt