Picknick Sverige AB @Keeper

Om Picknick Sverige AB

Picknick Sverige AB producerar och konceptutvecklar måltider av högkvalité till olika leverantörer runt om i Sverige. Är du ofta på resandefot så har du med stor sannolikhet mättats och smakat på deras måltider på färden. Bolaget drivs av Per Brodén och VD Lars Eriksson och grundades 2004

Då kom beslutet att digitalisera ekonomifunktionen

Flera gånger i veckan åkte de tidigare in till sin dåvarande redovisningsbyrå för att lämna underlag och pärmar. Eftersom materialet befann sig lokalt snarare än digitalt så blev tillgången begränsad gällande exempelvis inköpspriser eller frågor kring leverantörsfakturor. Tillgången till underlag för att få svar på viktiga frågor kring verksamhetens siffor var begränsad vilket påverkade företaget att ta effektiva och snabba beslut, men tog också onödig tid från kärnverksamheten.

Lars som själv brinner för effektivisering och processutveckling insåg för 1,5 år sedan att det var dags att hitta en byrå som hade samma vision som Picknick själva har – nämligen Keeper. Det var dags att digitalisera ekonomifunktionen och få snabb tillgång till proaktiv rådgivning. En omställning som inte alltid är helt smärtfri då det kräver engagemang att skapa förändringar och nya processer men ett viktigt beslut för deras framtid

”Utvecklingen kommer inte att stanna. Om man inte deltar i utvecklingen nu så kommer det snabbt bli dyrare som företagare framåt”

Berättar Lars VD på Picknick Sverige AB

Portabel ekonomifunktion gav ökad kontroll på verksamheten

Idag har Picknick AB en portabel ekonomifunktion efter Keepers 5 stegs modell. De har full kontroll på sin verksamhet i realtid och kan hantera sina flöden digitalt och får snabb tillgång proaktiv rådgivning när de behöver det. Att de inte sköt upp detta till ”senare” har också underlättat arbetet under coronas restriktioner.

Keepers 5 stegsmodell

Keeper digitaliserar sina kunder enligt sin utarbetade 5 stegsmodell för att digitalisera nya kunder. Idag är keeper 100% digital och ser till att alla kunder får effektiva och tidsbesparande flöden likt picknick.

Kartläggning av nuläget

Nya processer

Export av data

Utbildning

Uppföljning