Tjänstepension

Det du behöver veta gällande tjänstepension

Tjänstepension är den del av pensionen som de anställda kan få genom jobbet. Att erbjuda tjänstepension är inte ett krav, ungefär 9 av 10 anställda har tjänstepension.

Tjänstepension är en viktig del av pensionen. Den gör stor skillnad i utbetalningskuvertet när det är dags för pension.

I den klassiska pensionspyramiden så ser vi den allmänna pensionen längst ner. Den kommer från staten och baseras på inkomst. Ungefär 18,5% av den anställdes lön och skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp avsätts till den allmänna pensionen. Den största delen av detta, 16%, går till inkomstpensionen, resterande går till premiepensionen.

Tjänstepension är en viktig del av pensionen. Den gör stor skillnad i utbetalningskuvertet när det är dags för pension.

Tjänstepensionen avtalas genom kollektivavtal och individuella avtal

Premiepensionen placeras i fonder och här har man rätten att välja själv bland olika fonder. Gör man inget aktivt val så placeras premiepensionen i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa.

Tjänstepensionen är också inkomstbaserad och ser olika ut då dessa kan avtalas både genom kollektivavtal och individuella avtal.

Finns det inget avtal om pension på arbetsplatsen så finns det en risk att pensionen blir väldigt låg. Tjänstepension innehåller även andra viktiga sociala skydd vid exempelvis sjukdom eller dödsfall.

Med den allmänna pensionen och tjänstepension får man ut ungefär 60% – 80% av sin lön i pension. Därför kan det vara bra att komplettera med ett privat pensionssparande.

Vid egenföretagande är det extra viktigt att ha ett eget pensionssparande eftersom man då inte får tjänstepension som vid en anställning.