3 tips för att optimera likviditeten

Har du som företag svårt att förbättra likviditeten i ditt företag?  Känns det som att pengarna försvinner varje månad men du vet inte riktigt vart de tar vägen? Nedan kommer 3 tips på vad du kan se över för att optimera likviditeten.

Se över kostnaderna

Har kostnaderna ökat men inte omsättningen? Då kan det vara bra att kolla upp varför och försöka skära ner på de kostnader som går att påverka. Är hyran för hög? Då kan det vara dags att se sig om efter en ny lokal. Eller tar leverantörerna för höga priser? Borde man förhandla ner priserna eller byta leverantörer? Detta är bara några exempel på vad man kan se över för att minska på kostnaderna.  

Räkna ut företagets finansiella styrka

För att ta reda på sitt företags ekonomiska styrka behöver man ta en titt på balansräkningen. Nyckeltalet kassalikviditet räknar man ut genom att räkna ihop företagets kassa och bank tillsammans med korta fordringar och sedan delar det med de kortfristiga skulderna. Detta nyckeltal bör vara mellan 100-150 procent vilket då tyder det på att man har god betalningsförmåga på kort sikt. Är kassalikviditeten lägre bör man vidta åtgärder och till exempel avyttra anläggningstillgångar. 

Gör en budget

Det är alltid bra att upprätta en budget för att i förväg kunna planera kommande händelser. Oftast finns det en röd tråd genom åren så man på ett ungefär vet vilka intäkter och kostnader man har. Det är även bra att räkna med skatter och moms som återkommande under året. I sin budget är det också viktigt att ha med en buffert, för det kan alltid ske oförutsedda saker.