Stöd som förlängs gällande Covid-19

👍🏻Omställningsstöd – mars 2020 till april 2021

🧑🏻‍💼Korttidspermittering – förstärks och förlängs till juni 2021

🏢Rabatt hyreskostnader i utsatta branscher – jan till mars

🤒Ersättning för karensavdrag – 28 feb 2021

👧🏽Sänka arbetsgivaravgifter för unga 1 jan (förslag om förlängning)

🤧Kompensation till arbetsgivare sjuklön – 30 april 2021 (förslag)

🎁Slopad förmånsbeskattning av gåvor & parkering (förslag om
förlängning) till utgången av 2021