Utdelning enligt 3:12 reglerna

safunkardet

Så funkar det

Utdelning enligt 3:12 reglerna

I ett fåmansföretag är det viktigt att ta ut rätt lön då det har en skattemässig påverkan. Varje år har du som delägare i fåmansföretag chans att ta ut en lågbeskattad utdelning och hur mycket du kan ta i utdelning bestäms genom 3:12-reglerna.
Det vill säga förenklingsregeln eller huvudregeln och då är beskattningen 20%. Det är betydligt lägre än om du skulle beskattas i tjänst då skatten i det fallet ligger på ca 32-57%.

utdelning 3:12

Utdelning 3:12

Fördelar

Många anser att det mest självklara är att satsa på att få så låg beskattning som möjligt men det är viktigt att ha i åtanke att det finns många fördelar med att ta ut kontanta löneuttag.

Genom att ta ut lön i sitt företag finns det många fördelar du kan ta del av:

  • Sjukpenningsgrundande inkomst: 483 000 kr
  • Pensionsgrundande inkomst: 572 970
  • Föräldrapenning: 483 000 kr

För att få maximal sjukpenning- och pensionsgrundande inkomst skulle du tagit ut en lön på upp till ca 573 000 kr vilket också skulle innebära högsta möjliga avsättning till pension.

Du skulle även vid sjukdom eller föräldraledighet haft rätt till ersättning från Försäkringskassan på högsta avsättningsnivå. Dessa hade gått förlorat om du bara valt att satsa på lågbeskattad utdelning.


Förenklingsregeln

Förenklingsregeln enligt 3:12

Med hjälp av förenklingsregeln räknas gränsbeloppet upp till ett schablonbelopp vilket är 2,75 inkomstbasbelopp (IBB). Gränsbeloppet som också kallas utdelningsutrymmet förses till delägare som äger aktier vid årets ingång.
Schablonbeloppet är 2023: 195 250 kr.

Då det bara är ett schablonbelopp per bolag delas det mellan bolagets ägare utifrån ägarandel i bolaget.

Skulle ni vara två delägare som äger 50% var av företaget får ni alltså ett halvt schablonbelopp var. Äger ni kvalificerade andelar i flera bolag får denna regel bara användas i ett av bolagen.

huvudregeln

Huvudregeln enligt 3:12

Huvudregeln eller den så kallade lönebaserade utdelningen utgår från bolagets löneunderlag året innan.

Äger du minst 4% av andelarna i företaget och har du tagit ut en lön på minst 448 422 under 2022? Då får du ta del av lönebaserad utdelning. 224 211 blir utdelningsutrymmet, alltså halva lönesumman. Det kan ge stor effekt på gränsbeloppet om det är många anställda i företaget. Viktigt att tänka på är att du inte får räkna med statliga stöd till anställda i lönen.

Väljer ni att inte ta utdelning sparas ert utdelningsutrymme till nästa år.

Vill ni ha hjälp att ta reda på vad som skulle vara bäst för just ert företag?  Hör av er så hjälper vi er.