Så väljer du rätt lönekonsult

När ska man anlita en byrå för löneadministration?

Vad är en lönekonsult

Lönekonsult betydelse

Vad är en lönekonsult?

En lönekonsult besitter specialistkunskap inom löneområdet och tar därför ett helhetsansvar för interna verksamheters eller externa kunders lönearbete. Här finns också möjligheten att bli lönespecialist inom ett särskilt område, till exempel pension, skatteregler eller avtal och lagar.

”Det är väl bara att trycka på en knapp varje månad?” stämmer inte överens med verkligheten. Lönebranschen är komplex och det sker mycket förändring med uppdaterade kollektivavtal, nya lagar och olika yttre omständigheter som kan påverka lönearbetet, exempelvis covid-19.

När man har arbetat i några år som lönekonsult och fått dokumenterad erfarenhet kan man ansöka om att bli Auktoriserad lönekonsult vi SRF. Det innebär att man som konsult och företag säkerhetsställer att man har bra rutiner, följer lagar och andra regler samt att man behåller en hög kompetens och håller sig uppdaterad inom lönebranschen.


Allt om Löneadministration

Arbetsuppgifter lönekonsult

Vad gör en lönekonsult?

Arbetsuppgifterna är allt från löpande lönehantering till att ha en rådgivande roll där man stöttar företagen med lön- och HR-frågor. Som konsult arbetar man proaktivt med att förbättra rutiner kring lönearbetet, ser över lönesystem och digitala lösningar.

Inför varje månads lönekörning hanterar man bland annat,

 •       Semester
 •       Löneberäkningar
 •       Utlägg
 •       Frånvaro – Ex. sjukfrånvaro och tjänstledighet
 •       Ersättningar – Ex. övertid och obekväm arbetstid
 •       Förmåner

Utöver ovanstående arbetsuppgifter hanterar man även rapportering av Arbetsgivardeklaration på individnivå AGI till Skatteverket, pensionsrapportering, ta fram underlag till arbetsgivarintyg, lämna in statistikrapporter till olika myndigheter eller ta fram underlag som kan användas både till företagets lönestatistik och bokföring.


Hur kan en lönekonsult hjälpa mitt företag?

Lönekonsult avlastar arbetsgivare

Hur kan en lönekonsult hjälpa mitt företag?

Huvudsyftet med en lönekonsult är att avlasta arbetsgivare och se till att arbetstagare är trygga och nöjda med att lönehanteringen sköts enligt lagar och regler. Beroende på företagets behov så varierar arbetsuppgifterna för en lönekonsult.

Några exempel på vad en lönekonsult kan hjälpa dig med:

 • Lönehantering
 • Kollektivavtal
 • Beräkning av förmåner, ersättningar, utdelning
 • Kontrollerar anställdas semesterdagar. Säkerställa semesterskuld
 • Rapportering till Fora/Collectum eller annan pensionsrapportering
 • Se till att lönesystemen är uppdaterade enligt avtal, lagar och regler.
 • Effektivisera tidrapporteringssystem utefter bransch 
 • Rapportering till olika myndigheter
 • Rådgivning i lön- och HR-frågor

Vilka fördelar finns det med lönespecialister?

Fördelar med lönespecialister

Vilka fördelar finns det med lönespecialister?

Att ha lönehanteringen in-house innebär att man har en eller flera anställda som ansvarar för hela löneprocessen. Som företag måste man lägga ner tid och se till att dom som administrerar lönerna har rätt kompetens och kontinuerligt uppdaterar sig inom nya lagar och regler.

Det är även viktigt att lön- och tidrapporteringssystemen är uppdaterade och anpassat för verksamheten.

Om man väljer att outsourca lönehanteringen till en lönebyrå sköter lönekonsulten hela eller delar av löneprocessen. Man behöver inte tänka på löpande kostnader gällande system och underhåll som tillkommer när man sköter allt själv.

Man kan få hjälp att effektivisera löneadministrationen och säkerhetsställa rutiner.

Konsulten arbetar ständigt med att uppdatera sig på alla förändringar gällande lagar och regler som sker på arbetsmarknaden.

Som Auktoriserad Lönekonsult måste man underhålla sin kompetens löpande och deltar därför kontinuerligt i olika former av kompetensutveckling inom löneområdet.


När ska man anlita en byrå för löneadministration?

Anlita lönebyrå

När ska man anlita en byrå för löneadministration?

Idag finns det många anledningar till att man väljer att outsourca löneadministrationen till en lönebyrå. Nedan har vi listat några exempel.

 • Det finns en tidsbegränsning hos nuvarande löneadministratör eller ansvarig
 • Företaget känner en sårbarhet ifall ansvarig skulle vara sjuk eller ledig. 
 • Vill ta in experthjälp för att effektivisera löneadministrationen och tidrapporteringen. 
 • Vill ha mer tid att fokusera på företagets kärnverksamhet och affär. 
 • Företaget står inför en expansionsfas och vill minimera stora interna kostnader kopplade till personal, kompetens och system.

Att outsourca hela löneadministrationen passar inte alla och man kan då välja att ta hjälp av en lönekonsult för att hantera delar av löneadministrationen eller agera som en rådgivare gällande företagets löneadministration eller HR-frågor.