100% avsättning till periodiseringsfond i årets deklaration för enskilda firmor

Med anledning av den rådande situationen har möjligheten till avsättning utökats. I deklarationen 2020 (inkomståret 2019) får du som driver enskild firma sätta av 100 procent av vinsten till periodiseringsfond, dock högst en miljon kronor. Det innebär att du kan sänka din vinst i årets deklaration. Sänkningen medför att inkomstskatten och egenavgifterna minskar och att möjligheten till skatteåterbäring ökar beroende på hur mycket preliminärskatt du betalade in under 2019. Om du deklarerar senast 4 maj kan du få din återbäring i början av juni.

Läs mer på Skatteverket här.