Det du behöver veta gällande avsättning i periodiseringsfond

Ordet periodiseringsfond kanske låter bekant men är kanske inte helt självklart vad det är eller vad det innebär. Vi svarar på de vanligaste frågorna! 

Vad är en periodiseringsfond? 

När ett företag går med vinst har de rätt att avsätta en periodiseringsfond för att minska det skattemässiga resultatet det året. En periodiseringsfond är ett sätt att avsätta pengar man kan använda vid senare tillfälle, man måste senast återföra pengarna till beskattning det sjätte året efter avsättning. Det går att återföra delar eller hela beloppet tidigare om man vill det. När periodiseringsfonden återförs ska den tas upp som en intäkt i resultaträkningen och då kommer det redovisade resultatet öka.  

Vilka företagsformer kan använda sig av periodiseringsfond?

De flesta bolagsformer såsom aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor får använda sig utav periodiseringsfonder. De som inte får använda periodiseringsfond är investmentföretag och privatbostadsföretag. 

Hur stor avsättning får göras till periodiseringsfond? 

Ett aktiebolag får avsätta 25% av resultatet, det går att avsätta mindre. Finns det periodiseringsfonder från tidigare år måste man ta upp en schablonintäkt baserad på fonderna vid årets ingång till beskattning.  

Fördelar med avsättning till periodiseringsfond 

Några fördelar med att avsätta periodiseringsfond, men skulle inget av detta gälla för just ditt företag bör man undvika nya avsättningar och se till att lösa upp gamla periodiseringsfonder. 

  • Möjliggör en utjämning av resultatet över år.  
  • Reserv för sämre tider – skulle företaget gå med förlust kan man återföra periodiseringsfonden för att inte få minusresultat. 
  • Kapitaltillgänglighet – det kan underlätta om företaget har svårt att lån eller krediter.  

Författare: Ellen Appert Redovisningskonsult Keeper AB