FAQ inom representation

När blir det en avdragsgill representation?

För att det ska vara en avdragsgill representation måste det finns ett naturligt samband mellan representationen och den verksamhet som företaget bedriver. Detta gäller även tidpunkten och platsen för representationen, det ska även framgå vilka personer den riktar sig mot.

Är måltidsrepresentation inte längre avdragsgill?

1 januari 2017 togs avdragsrätten för representationsmåltider (lunch, middag, supé och annan förtäring) bort. Däremot kan utgifter som förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde fortfarande vara avdragsgillt.

Vad klassas som enklare förtäring?

Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring av mindre värde är avdragsgilla med högst 60 kr + moms per person och tillfälle. Det skulle kunna vara en förtäring som en arbetsgivare kan förse sina anställda skattefritt, exempelvis morgonfika. Enklare förtäring ska alltså inte ersätta en måltid utan mer vara som fika. För andra utgifter som exempelvis teaterbesök, greenfee (golfavgift) eller personalfester får avdrag göras med högst 180 kr per person och tillfälle.

Vad är skillnad på intern och extern representation?

En extern representation riktar sig till utomstående personer men som har någon form av koppling till företaget. Det kan även här vara utgifter såsom teaterbesök eller greenfeeavgift. Det måste framgå vad syftet är med den externa representationen och vilka som har varit med. Syftet med representationen är att bygga och fortsätta en god affärsrelation.

En intern representation riktar sig till företagets anställda. Det kan vara en personalfest, konferens eller kick-off. Det får bara ordnas max två gånger per år för att vara avdragsgilla. En konferens måste innehålla ett schema som omfattar minst 6 timmar per dag för att vara avdragsgill. För extern och intern representation gäller samma belopp, ni får göra avdrag för max 180 kr per person för aktivitet eller kringkostnader men om du bjuder på mat så är det endast momsen som är avdragsgill för måltidens kostnad upp till 300 kr.

Mer info finns på Skatteverkets hemsida.