Nytt lagförslag – avskaffat krav på papperskvitton

Minskad administration för Sveriges företagare

Nytt lagförslag – avskaffat krav på papperskvitton

I takt med den digitala utvecklingen tar Sverige ännu ett steg mot en modernare och mer effektiv bokföring för företagare. Regeringen har lagt fram ett förslag som förväntas att träda i kraft 1 juli 2024 som innebär att kravet på papperskvitton avskaffas.

Detta banbrytande steg underlättar för alla företagare och oss i branschen att digitalisera sin ekonomihantering och minska på det tidskrävande administrationsarbetet.

Regelförenklingen beräknas sänka företagets administrativa kostnader med nästan 4 miljarder kronor årligen.

När förväntas lagen träda i kraft

Vad gäller i bokföringslagen idag?

Enligt nuvarande bokföringslag måste räkenskapsinformation arkiveras i 7 år efter det att kalenderåret avslutades. Det innebär att alla underlag ska sparas i den form de skickas eller skickas ut. Trots detta finns det utrymme för undantag, där företag som har fått fakturor i pappersform kan kasta dem efter 3 år om de har skannat in dom.

Viktigt att notera att grundbok, huvudbok och behandlingshistork alltid måste finnas i elektronisk form då dessa uppdateras löpande. Regeringens förslag är att företag endast behöver spara papperskopior tills informationen har överförts digitalt. Därefter kan pappersmaterialet slängas.

De nya ändringarna i bokföringslagen gällande papperskvitton förväntas träda i kraft 1 juli 2024.

Publiceringsdatum: 20240123
Inläggsförfattare: Tea Uppfeldt