Allt du behöver veta inför bokslut

Det börjar närma sig årsskifte för många av er och det finns många saker att tänka på. Exempelvis är det hög tid att se över om ni har tagit ut ”rätt” lön. Det gäller att göra en avstämning så ni inte har tagit ut för låg lön under året då det påverkar era chanser till lågbeskattad utdelning.

Ha koll på underlag

Underlag inför bokslut

Enligt bokföringslagen måste samtliga affärshändelser som inträffat i bolaget under året bokföras. Det ska vara i registerordning och i en systematisk ordning- en så kallad grundbok. Företagare måste se till att det finns korrekta underlag såsom fakturor, kvitton och kontoutdrag på alla transaktioner.

Se över konton

Korrekt saldo på balansräkningen

Konton man bör se över är bankkontot, skattekonto, moms och arbetsgivaravgifterna stämmer. Man jämför så bokföringen stämmer överens med transaktionerna på banken och skattekontot från Skatteverket.

Har du funderingar kring hur vi kan hjälpa just dig? Hör av dig på 087924500 eller hanna@keeperab.se.

Anläggningstillgångar & inventarier

Kontrollera inköp & försäljningar

Inventarier delas in i två delar, inventarier eller förbrukningsinventarie. Skillnaden på dessa är att en inventarie är ett större köp där tanken är att den ska användas under en lång tid i verksamheten, den ska alltså inte säljas vidare. Den kostnadsförs genom avskrivning under en period. Dessa tillgångar ska finnas i ett anläggningsregister.

En förbrukningsinventarie har inte längre livslängd än 3 år eller är av ett lägre värde (år 2020 var ett halv prisbasbelopp 23 650 kr) den kostnadsförs direkt.

Periodisering

Periodiseringar av fakturor

En periodisering innebär att man delar upp intäkter eller kostnader över en period. Detta gör man för att ge ett mer sanningsenligt resultat för perioden. Inför årsbokslutet kan det vara bra att se över fakturor som avser föregående år men är mottagna på det nya året.

Samma sak gäller intäkter som är upparbetade året innan men inte fakturerade förrän kommande räkenskapsår. Då kan dessa behöva bokas upp som en intäkt per bokslutsdatumet.

Obetalda kundfakturor eller leverantörsfakturor

Används fakturametoden finns allt samlat i en reskontra. Men skulle man använda sig utav kontantmetoden och om man har bokslutsdatum per 31 december, måste de kund- och leverantörsfakturor som är daterade i december men inte betalda finnas sammanställt i en lista och bokföras i december.

Läs mer om våra tjänster

Möt våra kunder

Glada och nöjda kunder


Relationsappen Sverige AB

Vi är mycket nöjda med Keeper som redovisningsbyrå! De har hjälpt oss med mer än vi först trodde att vi behövde. Vi upplever att de är mer än redovisningskonsulter då de även har gett oss användbara tips kring affärsutveckling. De har hjälpt oss att bena ut våra mål och coachar oss löpande hur vi kan nå målen. Mycket valuta för pengarna. / Relationsappen Sverige AB

VD Relationsappen Sverige AB

Epinova AB

Vi har en smidig hantering av vår ekonomi med kunniga kontaktpersoner som vi har byggt upp en relation med och som är lätta att komma i kontakt med. På toppen av detta så nyttjar vi även Keeper för viss rådgivning inom HR. Vill man ha ett snabbfotat bolag som är enkla att ha att göra med så är Keeper absolut rätt.
VD Epinova AB
Linus Ekström