Hur fördelaktigt är det med förmånsbil?

Många företagare i Sverige erbjuder både sig själva och möjligen sina anställda att ha en förmånsbil. En förmånsbil är en bil där arbetsgivaren står för kostnaderna och den som nyttjar bilen beskattas för förmånen, som ett tillägg på lönen.  

Förmånsbeskattningen utgår från bilens förmånsvärde som beräknas utifrån en schablon som Skatteverket har beslutat att olika bilmodeller med eventuella tillägg är värda.  

Som vi skrev tidigare kommer regeringen genomföra regeländringar under 2021, dessa förändringar kan upplevas som mindre fördelaktigt att ha förmånsbil i fortsättningen.  

  1. Slopad rabatt förmånsvärdet för miljöbilar 

Under de senaste åren har förmånsvärdet för miljöbilar räknats ut efter priset på närmast jämförbara bil (utan miljöteknik) och en rabatt på 40% eller maximalt 10 000 kr per år. Denna rabatt har nu i årsskiftet tagits bort vilket kommer påverka den som kör miljöklassad bil. Detta leder oftast till en ökning av förmånsvärdet med upp till 10 000 kr per år för de som idag har en förmånsbil som är miljöklassad. Denna ändring gäller även befintliga förmånsbilar. Förmånsvärdet för miljöbilar kommer fortfarande beräknas utifrån priset för närmast jämförbara bensin- eller dieselbil och inte för miljöbilens faktiska nypris. Därför lär ändå förmånsvärdet i de flesta fall bli lägre för miljöbilar i förhållande till nypris än vad det blir för fossildrivna bilar.  

  1. Nya regler kring bonus/malus 

Från och med första april kommer bonus/malus att uppdateras med nya siffror. Bonus/malus innebär att de som kör en bil med låga utsläpp får en bonus och de som kör med högre utsläpp får en förhöjd fordonsskatt. Bilar med noll koldioxidutsläpp kommer får en ökad bonus till maximalt 70 000 kr, samtidigt som bilar med högre utsläpp får en förhöjd fordonsskatt årligen i tre år. Detta kommer påverka förmånsvärdet.  

  1. Högre beräkning av förmånsvärde 

Från och med första juli höjs baskostnaden för beräkningen av förmånsvärde så förmånsvärdet för de flesta bilar får ett högre värde än tidigare. Det så kallade lyxbilstillägget kommer försvinna, vilket innebär att bilar med ett nypris under ca 600 000 kr får ett högre förmånsvärde, samtidigt som bilar med ett nypris över ca 600 000 kr kommer få lägre förmånsvärde än tidigare.  

Anledningen till att dessa nya regler införs är för att bilförmånen ska på ett bättre sätt spegla den faktiska kostnaden att äga motsvarande bil. Detta kan leda till att många säkert kommer undra om det är så mycket förmånligt med en förmånsbil. Ska man ha förmånsbil bör man räkna en extra gång innan man väljer bilmodell.