Redovisningsbyrå

Vad gör en redovisningsbyrå?

Redovisningsbyrå

Vad gör en redovisningsbyrå?

Bland huvuduppgifterna som en redovisningsbyrå utför ingår löpande bokföring av företagets affärshändelser, bokslut, avstämningar med flera. Utöver detta erbjuds även ett flertal olika typer av ekonomiska tjänster såsom

Digital redovisningsbyrå

Fördelar med att anlita en digital redovisningsbyrå

Med dagens digitala utveckling har det blivit tydligt vilka fördelar det digitala arbetet medfört till företag som väljer att samarbeta med en digital redovisningsbyrå.

Ett tecken på att redovisningsbyrån inte arbetar digitalt är om du som företagare behöver lämna in pappersfakturor, kvitton och kanske till och med hantera alla underlag i pärm som sedan hanteras manuellt in i ekonomisystemet.

1

Tid och resurseffektivt

Du spar tid eftersom ekonomifunktionen och dess rutiner effektiviseras och administrationen minimeras. Redovisningsbyrån kan då få mer tid att ge rådgivning och rapporteringar som skapar ett mervärde för dig som kund. Företagaren kan helt enkelt lägga mer tid på sin verksamhet.

2

Ökad kvalité

När systemen talar med varandra genom smarta integrationer minimerar man riskerna för fel. Det blir även lättare för dig som företagare att hålla koll på underlag till redovisningsbyrån eftersom allt är digitalt.

3

Bättre kontroll på verksamheten

När allt är digitalt får ni tillgång till era siffror i realtid och kan följa upp nyckeltal som är avgörande underlag för beslutsfattandet i vardagen.

4

Flexibilitet & miljö

Redovisningen kan ske var som helst när som helst och du som kund kan exempelvis attestera fakturor direkt i mobilen. Mindre pappershantering samt en minskning på transport av underlag och fakturor är även bättre för miljön.

Lönebyrå

Anlita en redovisningsbyrå digitalt

Kan man anlita en redovisningsbyrå digitalt?

Ja, självklart går det att anlita en redovisningsbyrå helt digitalt. Tack vare den teknologiska utvecklingen som skett inom redovisningsbranschen under de senaste åren, sker idag det mesta av redovisningen på distans.

Moderna redovisningsbyråer som har anammat den digitala utvecklingen erbjuder idag sina tjänster på distans oavsett vart i landet verksamheten bedrivs. Kvitton och fakturor som tidigare lämnades in i pärmar kan idag lämnas in via olika typer av digitala verktyg vilket gör att du kan välja din redovisningsbyrå helt baserat på vad som passar ditt företag bäst utan att behöva ta hänsyn till vad som finns i din geografiska närhet.

Vad kostar en digital och modern redovisningsbyrå?

Pris & kostnad

Vad kostar en digital och modern redovisningsbyrå?

Alla företag är olika och befinner sig i olika ekonomiska verkligheter vilket gör det väldigt svårt att sätta ett marknadspris på redovisningstjänster som är lämplig för alla. Det som däremot ligger till underlag för priset är:

  • Storlek på företaget och uppdraget
  • Hur stora delar av ekonomifunktionen som man väljer att outsourca
  • Vilka specialiseringar som behövs till uppdraget
  • Redovisningsbyråernas erbjudande och paketering
  • Värdet av kompetens, engagemang och möjligheter till rådgivning hos redovisningsbyrån kommer påverka priset, och vad du får ut av tjänsten
Hur arbetar man med en redovisningsbyrå på distans?

Redovisningsbyrå distans

Hur arbetar man med en redovisningsbyrå på distans?

Många moderna redovisningsbyråer arbetar mycket med digitala möten och telefonsamtal för att du som kund ska få samma upplevelse och service oavsett vart du befinner dig.

Mejlkontakt med redovisningskonsulten är också vanligt förekommande där man kan ställa frågor och få snabb hjälp. Man ser helt enkelt till att uppfylla de behoven ditt företag har och därmed anpassa arbetsflödet därefter.

Utöver detta innebär arbete på distans att ens leverantörer skickar fakturorna digitalt direkt in till ekonomisystemet, samt att allt annat underlag som är relevant för bokföringen också skickas digitalt. Som kund har man också tillgång till redovisningsprogrammet och kan lätt godkänna fakturor eller följa upp om så önskas.

Byta redovisningsbyrå

När ska man byta redovisningsbyrå?

De vanligaste orsakerna till att byta byrå beror oftast på att samarbetet inte fungerar enligt förväntningar. Men det kan också bero på att uppdraget växer så pass att kompetensen på den befintliga byrån inte räcker till.

1

Tillväxt

Att företaget befinner sig i en utvecklingsfas där man expanderar och känner att kompetensen är otillräcklig på den befintliga byrån för att kunna få rätt stöd för att främja utvecklingen.

2

Digitalisering & effektivisering

Företag vill effektivisera och digitalisera sin redovisning, kanske övergå från pappersform till digitalt samt byta affärssystem som är mer användarvänlig men den befintliga redovisningsbyrån inte kan erbjuda ovanstående. Då är det läge att byta till en modern och digital redovisningsbyrå som besitter på kunskaperna och är mer lämplig för dessa behov.

3

Missnöje

Det tredje mest vanliga orsaken är att man upplever missnöje med den befintliga redovisningsbyrån. Det kan vara allt ifrån dålig kommunikation, att byrån inte uppfyller de förväntningar man har eller inte levererar det som utlovats. Ett bra samarbete mellan kund och redovisningsbyrå är A och O för att både parter ska lyckas med sina roller och för att redovisningsbyrån ska kunna bidra till att företag blir framgångsrika.

Hur hittar man rätt redovisningsbyrå?

Hitta redovisningsbyrå

Hur hittar man rätt redovisningsbyrå?

För att hitta vilken redovisningsbyrån som passar ert företag bäst kan det vara bra att börja med att kartlägga vad ni vill få ut av en redovisningsbyrå. Alla redovisningsbyråer kan hjälpa er med löpande bokföring och bokslut, men inte alla kan till exempel hjälpa med rådgivning och lön. 

  • Vill ni endast att man ska göra löpande bokföring och bokslut?      
  • Vill ni få rådgivning? 
  • Vill ni även ha hjälp med lön?
  • Digitalt eller papper?

För att samarbetet mellan redovisningsbyrån och kunderna ska fungera så bra som möjligt finns det en del saker som kunden måste göra. Det viktigaste är bland annat att underlagen kommer in i tid för att bokföringen ska kunna göras, man kommunicerar klart och tydligt vilka förväntningar man har samt delar med sig vilka mål man har så att redovisningsbyrån kan hjälpa att uppnå dem. 

Finns det en lönsamhet i att anlita en redovisningsbyrå?

Lönsamhet

Finns det en lönsamhet i att anlita en redovisningsbyrå?

Genom att anlita en redovisningsbyrå kan man fokusera på att driva sin kärnverksamhet genom att outsourca den ekonomiska administrationen av företaget. Dessutom får man tillgång till flera redovisningskonsulter som besitter spetskompetens och kunskap inom olika områden som i sin tur kan bidra till att effektivisera flödet som i längden spar både tid och pengar. 

Företag bli mindre sårbara och behöver inte oroa sig för att personalen blir sjuka, säger upp sig med mera då man är garanterad tillgänglighet av rätt kunskap och resurser av en redovisningsbyrå.

En stor fördel man får av att anlita en redovisningsbyrå är att man per automatik följer med i den digitala utvecklingen då redovisningsbyråer ständigt kommer på nya sätt att digitalisera och effektivisera redovisningsarbetet.